Warsztaty

Warsztaty dla dorosłych uczestników projektu

Rodzice dzieci z Białorusi wezmą udział w warsztatach, podczas których poszerzą wiedzę z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Warsztaty dotyczyć będą również rozwijania umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem.

Tematy warsztatów dla rodziców we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3:
- Aleksandra Kowal „Przykład Sektora 3 jako organizacji-inkubatora dla działań społecznych”;
- Magdalena Dzikowska „Rozwijanie umiejętności miękkich (zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem itp.)”;
- Iwona Nowińska „Przykłady inicjatyw społecznych”;
- Grzegorz Tymoszyk „Efektywne konsultacje społeczne”.

Warsztaty teatralne dla dzieci

Młodzi uczestnicy projektu z Białorusi i z Polski będą przygotowywać się do przedstawienia podczas 5-dniowych warsztatów teatralnych, które poprowadzi zespół aktorski Fundacji Teatru Muzycznego Capitol.

Poniżej zamieszczamy „Bajki” Adama Mickiewicza, na podstawie których powstaje spektakl i które będą wykorzystywane na warsztatach.

Bajki