Partnerzy

  • Projekt współfinansowany ze środków miasta Wrocław
  • Komitet Obrony Represjonowanych „Salidarnasc”

www.salidarnasc.org

Białoruska organizacja działająca na rzecz obrony praw człowieka, pomagająca więźniom politycznym oraz ich rodzinom.

  • Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu

www.gimnazjum2.wroc.pl

Gimnazjum nr 2 we Wrocławiu przyjęło za swego patrona Józefa Mackiewicza, literata i dziennikarza, którego przewodnim mottem twórczości były słowa: „Jedynie prawda jest ciekawa”. Misją szkoły jest „kreowanie obywatela świata wyrastającego z polskiej tradycji i kultury”. Działa w taki sposób, by uczniowie byli otwarci na otaczającą nas wielokulturowość, a jednocześnie by rozumieli niezbędność podejmowania odpowiedzialnej współpracy w budowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Program wychowawczy wpisuje się w zadania strategii edukacyjnej Wrocławia, w której szczególny nacisk położono na takie wartości jak: Tożsamość, Tolerancja, Twórczość i Technologia.

  • Fundacja Teatru Muzycznego Capitol

www.fundacjacapitol.pl

Fundacja wspiera i promuje działalność kulturalną w kraju i zagranicą, działa na rzecz wzbogacania życia kulturalnego, popularyzuje edukację i kulturę jako środki do budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwija i umacnia postawy nastawione na uczestniczenie w życiu kulturalnym Wrocławia przez mieszkańców.

  • Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3

www.sektor3.wroclaw.pl

Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie i wszechstronna pomoc wrocławskim organizacjom pozarządowym w początkowym okresie ich rozwoju. Sektor 3 to także miejsce integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy środowiska wrocławskich NGO, debat obywatelskich, konsultacji społecznych i spotkań z przedstawicielami administracji publicznej w sprawach istotnych dla środowiska pozarządowego.

  • Biuro Festiwalowe IMPART 2016

www.impart.art.pl

Miejsce spektakli, koncertów, wystaw, pokazów filmów, jam sessions i warsztatów. Organizator festiwali i przeglądów.

  • Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

www.muzeum.uni.wroc.pl

Muzeum mieści się w głównym budynku uniwersyteckim, barokowym gmachu projektu Krzysztofa Tauscha, usytuowanym nad brzegiem Odry. Jego sylwetka architektoniczna, wzbogacona wspaniałym wystrojem rzeźbiarskim i malarskim, zaliczana jest do najcenniejszych zabytków barokowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

  • ZOO Wrocław

www.zoo.wroclaw.pl

Najstarszy ogród zoologiczny w Polsce - 10 lipca 2015 będzie obchodził 150 lat, a dzięki programom telewizyjnym jak „Z kamerą wśród zwierząt” czy „W zoo dookoła świata” również najbardziej znany. Do tego posiada najbogatszą kolekcję zwierząt - mieszka tu około 12 000 osobników reprezentujących ponad 1 100 gatunków!

  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum)

ossolineum.pl

Jeden z najważniejszych ośrodków nauki i kultury polskiej, wyróżniony za 190 lat pozyskiwania i gromadzenia najcenniejszych archiwalnych i bibliofilskich pozycji o wybitnym znaczeniu dla polskiej kultury.