Podziękowania od Fundacji "Umbrella"

Prezentujemy list, który otrzymaliśmy od Grzegorza Tymoszyka, prezesa Fundacji Umbrella.

 

Witam serdecznie!

Dziękuję bardzo za umożliwienie nam pełnienia roli partnera w Waszym ważnym i pięknym projekcie "Dzieci Razem". Poprowadzenie szkoleń dla rodziców białoruskich dzieci było dla pracowników Centrum Sektor 3 cennym doświadczeniem. Pozwoliło nam nie tylko przekazać uczestnikom pewien zasób wiedzy, ale i zapoznać się w bezpośredniej relacji z warunkami, w jakich prowadzą swoją pracę działacze obywatelscy na Białorusi i jaką czasem wielką cenę muszą za to zapłacić oni sami i ich rodziny, spotykając się z szykanami i prześladowaniami ze strony reżimu.

Z kolei wspólnie przygotowane przedstawienie wrocławskich i białoruskich uczniów na deskach Impartu, było dla zasiadających na widowni przedstawicieli Fundacji "Umbrella" źródłem niezwykłych przeżyć i wzruszeń.

Cieszę się, że wspólna realizacja projektu "Dzieci Razem" kończy się sukcesem oraz poszerza formy dotychczasowej współpracy między naszymi organizacjami, przyczyniając się do budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Białorusi.

Pozdrawiam w imieniu własnym i pracowników Centrum Sektor 3 :)

Grzegorz Tymoszyk
Prezes Zarządu Fundacji "Umbrella"
koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3